Číslo ORV - osobní roční vibrace

Co je číslo ORV (osobní roční vibrace)

Každý máme určitý druh chování a současně s tím vyzařujeme určitou energii. My sami dokonce někdy říkáme: „dnes mám málo energie“. Možná si to všichni neuvědomujeme, ale energie, která nás ovlivňuje je všude okolo nás. Tuto energii (okolí) vnímáme každý odlišně. Závisí to také na tom, jakou výchovou jsme prošli, kdy jsme se narodili a jaký rok na nás zrovna působí.

Energie roku, který na nás právě působí, se nazývá osobní roční vibrace. Tato vibrace se rok od roku mění. Mění se vždy v den našich narozenin a trvá dvanáct měsíců do dalších narozenin. Aktuální roční vibrace, která se počítá z data narození, nám prozradí mnoho o našich potenciálních možnostech, které můžeme daný rok využívat. Tyto vibrace probíhají v devítiletých cyklech. Každému jednomu roku se přiřazuje vždy jedno číslo podle konkrétního výpočtu. Každým rokem se postupně čísla střídají od jedničky po devítku. Po ukončení cyklu se vrací zpět k jedničce.

Jakmile ukončíme jeden devítiletý cyklus, tak začínáme nový, kde se budeme rozvíjet dál. Průběh nového cyklu je závislý na tom, co jsme se naučili v předešlém cyklu. Vychází to také z pochopení svého konání. Některé cykly se navzájem podobají, ale způsob, jakým se s těmito cykly vypořádáváme, je pokaždé odlišný. Je to podobný princip vzdělávání.

Nejdříve navštěvujeme MŠ, pak ZŠ, SŠ a možná i VŠ. Celkový vývoj (učení) vždy záleží jen na nás a naší schopnosti uvědomění a následného rozvoje. Je vhodné pochopit možnosti současného roku. Zde si můžete prostudovat svoji současnou osobní roční vibraci, která Vám může pomoci přijímat taková rozhodnutí, která povedou k využití těch nejlepších aspektů roku a pomohou Vám vyvarovat se potencionálních chyb.

Výpočet čísla ORV

Číslo ORV vypočítáte tak, že sečtete všechny číslice ve svém datu narození, ale místo roku narození doplníte rok aktuální. Pokud jste se tedy narodili např. 5.8.1981 budete sčítat 5.8.2017 tedy 5+8+2+0+1+7 = 23 = 2+5 = Vaše osobní roční vibrace je 5. Níže naleznete charakteristiky pro pro jednotlivá čísla, která Vám napoví, v jaké životní etapě se zrovna nacházíte.

Poznámka: Číslo ORV v daném roce platí od Vašich narozenin, tedy pokud jste se narodili 5.8.2017, jste v letošním roce 2017 v čísle 4 a od svých narozenin budete ve 5.

ORV 1 (Slunce)

Čas pro nové začátky v oblasti osobní i profesionální, opuštění starých struktur. 

Podporované činnosti: počátek, začátek realizace projektu, vzdělávání osobní i pracovní, zaujetí stanoviska, opustit staré vzorce myšlení a chování, nutnost rozhodování, uplatnit svou autoritu, umět spolupracovat s autoritou, iniciativa, změna zaměstnání, proměna, povýšení, rozhodnutí, vztahy s muži, prosazení v lásce, tvorba, transformace, četba a psaní, nákup nemovitosti, investice a finanční transakce.

ORV 1 vyzývá k: již dlouho očekávané změně, zlepšení fyzického i duševního zdraví, velké příležitosti, možnosti konečně udělat velký krok kupředu; důležitým změnu, dobré organizaci práce a správnému plánování v podnikání a v obchodě; novým kontaktům s lidmi, kteří budou v budoucnosti užiteční; možnosti zbavení se blokád, strachů a úzkosti, přijetí pomocné ruky, která je vždy tam, kde je třeba
V tomto období může dojít k velmi zásadním změnám. Za celý cyklus se nejvíce lidé mohou posunout právě s vibrací 1. Měli by si být jisti sami sebou, ale neměli by být autoritativní a egoističtí. Tato vibrace pomáhá zbavit se všeho starého, co není už v životě potřeba a dodá nový, silný vítr do plachet života. Je potřeba si nechat dostatek volného času, aby mohlo vzniknout něco nového, co bude užitečné i ostatním. Také může dojít k důležitým změnám, které budou znamenat zlepšení životních podmínek.

ORV 2 (Měsíc)

Navazování nových vztahů a citů, čas ke kontrole a posílení toho, co jsme začali.

Podporované činnosti: uvolňování, sdružování, navazování nových vztahů, spojování, usmíření, narození, setkání, spolupráce, kolektivní práce, vyjednávání, vztahy se ženami. Je vyžadována opatrnost a takt ve vztazích.

ORV 2 vyzývá k: nalezení vhodného zaměstnání, otevření se lidem, k použití osobního kouzla a větší přitažlivosti, novým přátelům, jejichž pomoc bude v budoucnosti užitečná, rozvoji vnímání, trpělivosti a moudrém jednání, zlepšení životních podmínek, zvládnutí starostí a stresů, vyřešení finančních záležitostí, možnosti získat nový byt nebo dům, změně myšlení od já k my, schopnosti rozmlouvat s ostatními, naučení říkat NE, stanovení si vlastních hranic, meditacím a procházkám.

V tomto období je dobré se vyvarovat neuvážených citových vzplanutí a unáhlených rozhodnutí. Rok, kdy je vhodné naladit se sám na sebe. Uzdravení vzájemných vztahů, společné práce a ochoty pomáhat. Motto pro tento rok je: naslouchat svému vnitřnímu hlasu a nechat se jím vést.

ORV 3 (Jupiter)

Rok osobního a profesního rozvoje, velkolepá tvorba, úspěch

Podporované činnosti: jakákoliv tvorba, studium, dovolené, cestování, společenské aktivity, přátelské vztahy, záliby, kreativita, bohémský život, sporty, umění, tvořivost, psaní, rozvíjení. Otevření se přátelství, ale i představivosti.

ORV 3 vyzývá k: kreativitě do života, radosti, vědomostem a praktickým poznatkům, správnému využití přemíry energie, větší otevřenosti vůči ostatním lidem, času na dokončení projektů, štěstí, novým přátelům a známým, novým výzvám, odhalení talentu a nadání, zvládnutí nedořešených událostí, uznání.

Toto období je příznivé pro umělce a jakoukoliv kreativitu. Tento rok není vhodný pro podepisování důležitých dohod a listin, zejména týkají-li se právních záležitostí. Je to ale dobrý rok pro obchod a zahájení nových aktivit. Též je velmi vhodný pro zbavení se závislých a negativních vztahů, vyzívá k naleznutí opravdových přátel do nepohody.

ORV 4 (Rahu)

Čas pro tvrdou práci, osobní disciplínu a píli

Podporované činnosti: realizace všeho rozdělaného, materiální aspekty, tvrdá dřina, zdržení, vážné záležitosti, stabilizace, organizace, bezpečnost, průtahy, spoření, uspořádání, konstruktivní myšlení, prodej nemovitostí, potřebnou výdrž.

ORV 4 vyzývá k: vyřešení křehkého zdraví, zvládnutí obtížně dosaženého úspěchu, připravenosti, pracovitosti, zisku, novým zdrojům výdělku, realizaci veškerých projektů, komunikaci s životním partnerem, zvládnutí nevhodného roku v jednání na úřadech a milostných dobrodružství, projevenému respektu vůči okolí.

Doporučujeme všem v tomto roce umět přebírat zodpovědnost za vše, co dělají, dělat vše s láskou a radostí, aby se vyhnuli obtížím. Důležité je tento rok nechat vše volně plynout a nikde netlačit na pilu. Nebrat si půjčky a úvěry, respektovat okolí, získat správný vztah k penězům. Je to dobrá doba pro duševní práci, hledání smyslu života v duchovnu a posilování víry.

ORV 5 (Merkur)

Čas změny a aktivity

Podporované činnosti: svoboda, cestování, milostná dobrodružství, sklon k přehánění všeho možného, novoty, změna zaměstnání, reklama, velkorysá překvapení, komunikace, cestování, zábava. Pozor na nervozitu a boje, které mohou nastat z možné přicházející stagnace. Je potřeba být aktivní a krotit svou vznětlivost.

ORV 5 vyzývá k: úspěchu a finanční stabilitě, dosažení cílů, protekci, zvládnutí pocitu, že je potřeba stihnout úplně vše, úspěšným obchodům a podnikání, předcházení možných úrazů, zvládnutí neopatrnosti, dobrým a příjemným cestám, vyrovnání možné stagnace, dobrým vztahům s okolím.

Tento rok je rokem osvobozujícím, je možné se zbavit veškerých dluhů a vyřešit si finanční záležitosti. Vhodné období pro riskování a pro účast v soutěžích. Při přicházející stagnaci je důležité vyvinout hned jakoukoliv aktivitu, jelikož tento rok si vyžaduje změnu a pohyb. V tomto období je lepší napřed dobře uvažovat a potom teprve mluvit a jednat. To samé platí i pro úřední jednání. Celkově tento rok yzývá zejména k trpělivosti, aktivitě, zvědavosti a hravosti.

ORV 6 (Venuše)

Poučení se z minulosti, rodinné záležitosti a plánování do budoucna.

Podporované činnosti: rodina, odpovědnost, těhotenství, povinnosti, svazky, domácí práce, domov, stěhování, nemovitosti, romantika, setkání, starost o zdraví.

ORV 6 vyzývá k: dobrým rodinným vztahům, radosti ze života, prožití lásky a případného početí potomka, rozchodu v nevhodném partnerství, získání nečekaného majetku, rovnováze mezi rodinou a prací, poučení z předchozích nezdarů, výhře nebo zvýšení platu, zvládnutí pocitu touhy po dokonalosti.

Tento rok je skvělý pro rodinu, pro početí potomka, narození a vyřešení problematických vztahů. Tento rok je ideální si vybavit byt nebo koupit něco pro radost a zábavu. Rok, který podporuje dokončení započaté práce, ale nesmí se přitom zapomínat na rodinu. Vede k tomu, aby nikdo tento rok nikoho a nic neodsuzoval. Naopak je potřeba pomáhat a podporovat ostatní. Cílem je převzít zodpovědnost a nezapomenout se veselit, užívat si rodiny a radosti.

ORV 7 (Ketu)

Přemýšlení, cesta do nitra a spirituální růst

Podporované činnosti: přemýšlení, vědomá cesta do nitra, samota, intuice, analýza, zdrženlivost, meditace, uvolnění, hledání, štěstí, náboženství, pochybnosti, studium, zdokonalení talentu, psaní, prázdniny, cestování, odpočinek, důchod, zdravotní péče.

ORV 7 vyzývá k: úspěchům v právních sporech, k nalezení cesty ven ze zbytečného chaosu, zvládnutí pracovních problémů, vyřešení nedorozumění a potíží, zkoušce opravdového přátelství, zkoušce při rozhodování, překonání pocitu osamělosti, zvládnutí období zbytečných sporů, ale i k období dobře využité energie, duchovnímu růstu a záležitostem, které rozvíjí osobnost.

Tento rok je vhodný pro spojení se svým vnitřním JÁ a vyřešit nedořešené záležitosti z minulosti, jinak tento rok může být dost náročný. Lidé by se měli zabývat mystikou, spiritualitou a meditací. Je důležité, se spolehnout na vlastní intuici a pracovat na svém duchovním růstu. Je potřeba si zachovat optimismus a nenechat se vyvést z míry neúspěchem a problémy. Tento rok je důležité se obrnit trpělivostí a optimistickým přístupem, protože možné potíže budou jenom zkouškami osudu. Doporučujeme v tomto roce zklidnění a uvolnění, abyste nejednali zbrkle a určitě odpočívejte.

Je to dobrý rok pro léčitele, astrology a všechny, kteří se zabývají okultními vědami.

ORV 8 (Saturn)

Konkretizujte své představy, udržte si čistou hlavu a jednejte čestně!

Podporované činnosti: naleznutí rovnováhy, kariéra, finanční transakce, otevření srdce, obchody, nákup nemovitostí, prodej, výdaje, investice, dobře koncipované smlouvy.

ORV 8 vyzývá k: sklizni všechno, co bylo dříve zasazeno, posunu u politiků a sociálních pracovníků, učení se správně uchopit svoji moc, vyrovnání se s minulostí, převzetí zodpovědnosti, zvládnutí slabšího zdravotního stavu a kožních problémů, opatrnosti při nákupu drahých předmětů, příležitosti pro začátek nových aktivit, neobvyklým tvůrčím činům ve finančních operacích.

V tomto roce je vhodné se spojit se svou duší, aby si každý udržel tímto magickým číslem rovnováhu ve svém životě. Je doporučeno se vyhýbat stresu. Přijímat se takoví, jací jsme, naučit se odpouštět, být spravedliví a odvážní. Tento rok je dobré věnovat pozornost zdraví. Zdraví se může podpořit vhodným pitím a stravou, která doplní tělu potřebné živiny. Doporučujeme pít ovocné šťávy, posilující čaje a bylinky, které čistí krev. Pokud je zachována v životě rovnováha a jednání je fair play, tak je tato doba příznivá pro dosažení úspěchu.

ORV 9 (Mars)

Čas dokončení a ocenění z plodů své práce, radost.

Podporované činnosti: zakončování, uzavření aktivit, rozchod, dobročinnost, odpuštění, prodej, zahraničí, velká cesta, vstřícnost, proslulost, popularita. Rok vhodný k povznesení ducha i myšlenek, k lidumilným činům, pomáhat ostatním, pokud si řeknou o pomoc.

ORV 9 vyzývá k: uskutečnění plánů, úspěchů a štěstí, stěhování, času naplněných tužeb, vhodné době pro seberealizaci a protřídění svého okolí, kdo je v životě ještě důležitý a kdo nikoliv, úspěšným jednáním na úřadech, počátku učení se cizích jazyků, zbavení se jakýchkoliv pochybností.

Skvělý rok se skvělými výsledky, proto je třeba si udržet pokoru a vstřícnost. ORV 9 je rokem vhodným pro dávání druhým, aniž by se od nich něco očekávalo. Může přinést vítězství v soutěžích nad konkurencí, úctu a uznání. Je to celková inventura všech životních situací předcházejících osmi let. Všechny staré struktury dobrovolně či nedobrovolně odcházejí.