Kabala

Kabala

Každé jméno má svůj hluboký skrytý význam. Základy kabaly najdeme v egyptských tajných naukách. Prapůvod této nauky určené pro zasvěcence měl prý základ v tajemné kultuře bájné Atlantidy. Hloubku jména vyjadřuje latinské ‚nomen est omen‘, což v překladu znamená: jméno je znamení, nebo také váš osud. Pokud se chceme dozvědět něco více o našem jméně a skrytém potenciálu, tak jej lze vypočítat z numerologie jména. Každé písmeno odpovídá určité číslici v tabulce.

Čísla z celého jména tvoří nedílnou součást celkového numerologického rozboru. Čísla jsou velmi důležitá, jelikož mají v sobě určitý znak individuality a odlišují nás od lidí, kteří mají stejná čísla v datu narození. Co můžeme zjistit tímto numerologickým rozborem? Na čísla jména se můžeme podívat z více pohledů a rozdělit je více způsoby:
1. 3 druhy čísel
2. životní směry podle světových stran
3. životní roviny

Vysvětlivky 

Přečtěte si, co Vás ve Vašem životě může ovlivňovat ať už z pohledu 3 druhů čísel, životních směrů nebo v jaké životní rovině se právě nacházíte. Cílem tohoto rozboru je objevení skrytého potenciálu a zakódovaných vzorců, které Vám mohou pomáhat nebo brzdit Váš rozvoj. S nalezenými vzorci byste dále měli pracovat. Pokud díky tomuto rozboru získáte důležité informace, které Vám mohou pomoci, tak byste je měli řádně využít pro svůj další růst. Pouhé uvědomění nestačí. Vše by se mělo aktivně promítat do vašeho reálného života. Ideální je, aby Vám s vaším uvědoměním někdo pomohl a dal nadhled. Pokud nemáte někoho, kdo Vám s tím může pomoci, tak se můžete objednat na našich webových stránkách na konzultaci s názvem POCHOP SÁM SEBE, kde se věnujeme přímo Vašim potřebám a zjistíme, jak Vaše uvědomění správně uchopit a nepochopení zpracovat. Přejeme Vám, abyste si uvědomili to, co nyní nejvíce potřebujete a dobře to zpracovali ve svém životě.

3 druhy čísel 

Aktivní číslo vychází ze jména, které Vám dali Vaši rodiče. Tedy Vaše křestní jméno. Aktivní číslo vychází ze součtu všech číslic, které jsou obsaženy ve Vašem křestním jméně. Stačí jen pochopit, k jaké aktivitě Vás toto číslo vybízí.

Dědičné číslo vychází z Vašeho příjmení. Vypovídá o tom, co jste si od Vašich předků podědili a jaké vzorce chování máte ve Vašem energetickém poli zakódované. Důležité je pochopit, které vzorce chování Vám pomáhají a které Vás brzdí ve Vašem vývoji. Toto zjistíte z Vašeho součtu všech čísel, které vychází z Vašeho příjmení. Pokud se ženy v průběhu svého života provdají a změní si příjmení, tak přebírají od doby sňatku vzorce manželovi rodiny a jejich původní příjmení pro ně ztrácí význam. Proto je nesmírně důležité zvážit si, koho si bereme a jaké příjmení nás bude ovlivňovat.

Realizační číslo vychází ze součtu jména a příjmení, sečtete tedy číslo aktivní a dědičné. Dostanete tak základní kámen, podle kterého se bude formovat Vaše budoucnost. Tento výsledek Vám ukazuje, jakým směrem se můžete v tomto životě realizovat a k čemu máte přirozené předpoklady.

Životní směry

Životní směry, neboli životní cesty se orientují podle Vašich hlavních světových stran. Určují se podle součtu samotného jména, příjmení a počátečních písmen ze jména a příjmení. Výsledná čísla u každé světové strany naleznete ve výpočtu Vašeho jména a příjmení. U každé světové strany Vám ve výpočtu vyjde jedno čisté číslo, které si můžete v níže uvedeném textu prostudovat. Toto číslo Vám odhaluje vhodné a méně vhodné směry, zda na určité světové straně máte pomocné elementy, které Vám na Vaší životní cestě mohou pomáhat nebo zda tam na Vás mohou čekat překážky, díky kterým nemusí být vše tak jednoduché, jak se ze začátku může zdát. Pomyslný střed od kterého se odvozují světové strany je brán dvěma možnostmi. U svobodných lidí se bere pomyslný střed dle místa narození a u lidí, kteří jsou již oddáni, tak se pomyslný střed bere dle aktuálního bydliště. Pokud zjistíte, že Vám určitá světová strana může v něčem pomoci, tak si stačí sednout k dané světové straně čelem, jet daným směrem a tam vykonávat podporovanou činnost nebo si sednout ve svém domě tak, abyste seděli od středu domu v daném pomocném sektoru.

3 Životní roviny

Tyto tři roviny se odehrávají v průběhu Vašeho života a navazují vzájemně na sebe. Každou rovinu našeho života zastupuje jedno číslo, které vypovídá o kvalitě dané třetiny života. Všechny tři čísla, která zastupují dané roviny, objevíte ve svém numerologickém výpočtu. Všeobecně první číslo zahrnuje 1/3 našeho života se současným jménem a příjmením. Stejně je to u 2 čísla, které vyjadřuje 2/3 života a 3 číslo zastupuje poslední třetinu Vašeho života. Všeobecně platí, že 1/3 je ekvivalentní době života cca 25let. U 3/3 už zůstává dané číslo po zbytek celého života. Pokud si žena změní příjmení, tak se jí změní i souřadnice ve vzorci osudu a začíná ji tak nový život s novým příjmením. Od doby sňatku začíná opět první třetina života.

Již brzy doplníme výpočet, jak se k jednotlivým číslům dle svého jména doberete. Děkujeme za pochopení.

Čistá čísla: 1-9

Tato čísla jsou bez jakéhokoliv karmického zatížení. Jsou nejčistější kombinací pro život.

Hrubá čísla 10-100

Hrubá čísla již mají karmické zatížení, které ovšem nemusí být překážkou, ale výzvou. S výzvou si můžeme v našem životě pohrát a mít z ní i radost. Hrubá čísla nás učí to, co jsme doposud nebyli schopni pochopit.

Hrubá čísla 100-199

100 a více – pouze zesílená kombinace daného čísla, které je uvedeno za číslem 1. Je zde kladen větší důraz na citlivost u daného čísla a mělo by se dané téma promítat do běžné komunikace těchto lidí. Je od nich vyžadována vyšší citlivost vůči sobě, k ostatním a okolnímu světu. Neměli by brát nic na lehkou váhu.

Příklad u čísla 113:

1. musíme vzít v potaz, co je napsáno u samotného čísla 13: Tito lidé mají neskutečně mnoho nápadů a myšlenek, které jsou skvělé pro ostatní lidi. Jsou velmi flexibilní a pružní v tom, co je baví. Mají tolik nápadů, že se ani nestačí uchytit v jejich mysli a už vůbec nedojde k jejich realizaci. Proto je u těchto lidí zapotřebí si vše zaznamenávat a nejlépe mít na blízku někoho, kdo pomůže s realizací skvělých nápadů.

2. Přidáme před číslo 13 jedničku a celkové číslo 113 si tedy vykládáme tak, že po těchto lidech se ještě více chce, aby byli citliví, uvědomovali si, co je baví a naplňuje, protože jedině tak přijdou na to, čemu se mají ve svém životě opravdu věnovat. Takto budou prospěšní nejen sobě, ale i okolí. Zesílenou komunikací se myslí to, že pokud je něco napadne nebo přijdou na další náměty, kterých mají mnoho, tak je nesmírně důležité, aby svoje nápady s někým zkonzultovali, vybrali, které mají smysl, a dále se domluvili, kdo jim s jejich realizací může pomoci.

3. Takto si můžete vyložit jakékoliv číslo, které je v součtu od 100 – 199.

Můžete si ještě spočítat:

Číslo duše = objevíme potenciál duše tak, že sečteme všechny samohlásky v celém jméně
Číslo osobnosti = dopracujeme se k němu tak, že sečteme všechny souhlásky v celém jméně
Naše realizační číslo = pokud sečteme číslo duše a osobnosti. Toto číslo v sobě skrývá naše pracovní sebevyjádření

Sečtené souhlásky celého jména odhalují osobnost, tomuto číslu se říká číslo osobnosti. Sečteme-li číslo duše a číslo osobnosti, dostaneme opět realizační číslo, které se jmenuje také pracovní číslo, neboť v sobě skrývá i naše pracovní sebevyjádření. Duše a vědomí, to jsme opravdu my – naše sebevědomí a moudrost. Naše osobnost odhaluje, jak nás vnímají ostatní, je to podoba, která z nás vyzařuje. Realizační číslo odhaluje kvality duše a odkrývá možnosti osobnosti v kombinaci, ve které se předvádí.