Kreslení mandal

Co jsou to mandaly?

Mandala podle staroindického obřadního jazyka sanskrt znamená kruh nebo dokonce magický kruh. Slovo mandala pochází z východu, je symbolem jednoty a rovnováhy vyskytující se v různých formách, dobách, kulturách i náboženstvích. Mandaly jsou staré jako lidstvo samo, nejstarší obrazce tohoto druhu se vyskytují už v paleolitu. Mandaly se dají najít všude po světě v půdorysech starých staveb. Původní stavby ve starém Egyptě a Mezopotámii vždy obsahovaly tyto symboly. V moderním stavebnictví můžeme mandalu spatřit v půdorysu nejvyšší budovy světa v Dubaji.

Mandaly a jejich vymalování prozradí celkový psychický stav autora. Vymalováním mandal odkryjeme bloky a aktuální zatížení, které člověk má v sobě hluboko skryty. Pokud někdo není v dobré psychické kondici, tak platí pravidlo, že bychom se problému měli zbavit co nejdříve. Jednou formou, jak to můžeme provést, je namalovat si mandalu nebo ji stačí pouze vymalovat. Další možností může být křik, vydupání, tanec ajn.

Mandala se také používá jako nástroj k pochopení sám sebe. Pokud se chceme o sobě dozvědět více, tak si stačí mandalu, která je nakreslená v diáři vymalovat a vyplnit si otázky, které jsou ve vedlejším textu uvedeny. Odpovědi Vás dovedou k pochopení, proč se v současnosti zrovna chováte tímto způsobem a proč se Vám určité situace stávají ve vašem životě. Zjistíte také svoje silné a slabé stránky. Můžete zde objevit, v čem se omezujete a brzdíte svůj osobní rozvoj. Stejně tak zde můžete objevit i skrytý potenciál, o kterém možná ani nevíte a bylo by škoda ho nevyužít ve Vašem životě. Pokud se chcete pouze pobavit, tak jen pouhým vymalováním mandaly zharmonizujete celou Vaši bytost.

Malováním se automaticky nastartuje léčivý proces, který je kolikrát doprovázen pochopením nějaké situace, která se Vám odehrává ve Vašem životě. Malování mandal v dnešní moderní době využívá i psychologie a psychoterapie, kde jsou mandaly používány jako relaxační pomůcka a jako doplněk k tradiční léčbě.

Naše mandaly zdrama ke stažení

Jak s mandalami pracovat?

Doporučujeme, abyste s Vašimi odpověďmi pracovali do hloubky a snažili se pochopit podstatu, proč jste zrovna takto mandalu vymalovali. Klíčové jsou pocity, které Vám odhalí Vaše skryté stránky života a mohou Vám tak prozradit více o Vašem nevyužitém potenciálu.

Postup:
1. Nejprve si vymalujte mandalu tak, abyste na to měli dostatek času.
2. Odpovězte si na níže položené otázky.
3. Teprve až po splnění kroku 1 a 2 se můžete podívat na klíč (rozkliknout otázku), jak správně pochopit Vaše vyplněné odpovědi.

Klíč k Vaším odpovědím

Jak se Vám Vaše mandala tvořila? (vaše odpověď například: skvěle, bez problémů)

Tímto způsobem vyjadřujete aktuální postoj k životu. Máte tedy v tomto příkladu skvělý postoj k životu a vnímáte ho bez problémů.

Kde jste začali kreslit?

Vypovídá o tom, kde je Vaše vědomí nyní ukotveno, jak přistupujete k životním úkolům a jakým způsobem konáte.

Ve středu – Máte rádi věci pod kontrolou. Chápete vždy příčinu konání. Je skvělé, že potřebujete vědět, proč zrovna děláte danou činnost a proč se takto rozhodujete. Musí to ovšem vědět také okolí. Někdy se může stát, že se zacyklíte a zůstanete stát na jednom místě. Pro Vás je důležité, abyste udělali jakýkoliv krok, abyste se vyhnuli stagnaci a posunuli se vpřed. Jakoukoliv činnost byste měli dotáhnout vždy do konce, ať už své pomocí nebo pomocí ostatních. Takto bude Vaše práce vždy odměněna.

Na kraji – Rádi činnosti dokončujete, máte rádi čistý stůl, ovšem měli byste se zamyslet, zda činnost dokončujete včetně pochopení příčiny, proč tuto činnost vůbec vykonáváte a zamyslete se, proč žijete zrovna takový život, který žijete. Důležité je, abyste nevykonávali jakékoliv činnosti jen úkolově, ale chápali příčinu Vašeho konání. Pokud to tak je, tak je to v nejlepším pořádku. Pokud ne, zastavte se a zvažte si proč to či ono děláte.

Jinde – Jste pružní ve svých názorech, ale raději si odpovězte si, zda máte v současnosti jasno, kde se nacházíte a zda nechybí někde ve Vašem životě jasný záměr. Je důležité si ho stanovit, protože jinak se Vám může stát, že do vytouženého cíle nemusíte dojet nebo dojedete do úplně jiného. Pokud máte ve všem jasno, tak skvěle pokračujte dál.

Jaký směr kreslení jste zvolili?

Vypovídá o tom, jakým způsobem postupujete ve svém životě vpřed.

Postupně od středu ven – ve svém životě postupujete plynule vpřed. Nejdříve si musíte promyslet záměr vykonávané a činnosti. Pokud máte ve všem jasno, tak můžete začít s konáním. Mějte na paměti, že vždy se nemusí dodržet Vámi požadovaný postup. Někdy Vám jiný postup a větší flexibilita mohou otevřít dveře s jinými možnostmi a zajímavým řešením.

Postupně od kraje do středu – ve svém životě postupujete plynule vpřed, ale oproti první variantě (směr malování postupně od středu ven) někdy nejdříve konáte, než přemýšlíte. Co na srdci to na jazyku. Je skvělé, že máte odvahu dělat rozhodnutí hned teď a jste akční. Někdy by Vám před prováděnou činností pomohlo zamyšlení. Popřemýšlejte si, proč činnost chcete provézt daným způsobem a proč ji provádíte. Někdy Vám to může ulehčit práci a zbavíte se tak i nedůležitých aktivit.

Střídavě – flexibilita. Jste natolik flexibilní, že Vás žádná změna nedokáže rozhodit. Může Vám však chybět ukotvení ve Vašem životě. Proto Vám doporučujeme si zavést do Vašeho života pár stabilních bodů, které Vám vždy budou oporou, když se ztratíte na své cestě životem. (Stabilními body myslíme jakoukoliv činnost, která se pravidelně opakuje).

Jak snadné nebo těžké pro Vás bylo dodržet směr tvoření? snadné x těžké

Vypovídá o tom, zda jste v životě schopni měnit směr ve svém životě dle potřeby. Vypovídá to také o Vaší flexibilitě v životě.

Snadné – Život si příliš nekomplikujete, což je skvělé. Vnímáte vše s lehkostí a jste schopni být flexibilní vždy, když je to třeba. Hledáte řešení a nikoliv problém. Díky tomu se vyhnete překážkám a proplouváte ve svém životě jednodušeji, oproti lidem, kteří mají problém se změnou směru.

Pokud jste ovšem měnili směr kreslení mnohokrát, tak to může vypovídat o tom, že jste ve svém životě málo ukotveni a často měníte ve svém životě směr a názory. Zde je potřeba si uvědomit, že není dobré pro Vás ani pro okolí, abyste neustále měnili směr a jednání. Může se stát, že nebudete pro lidi čitelní a uchopitelní. Mnoho lidí nebude vědět, co má od Vás očekávat. Pokud si budete stát za svým názorem a nebudete jej pořád měnit, tak stačí toto rozhodnutí dotáhnout do konce a zjistíte, jak jste šikovní i v činnostech, o kterých jste si to ani nemysleli a ostatní budou mile překvapeni.

Těžké – Pokud pro Vás bylo těžké měnit směr tvoření nebo jste dokonce ani jednou neměnili směr, tak si někdy až moc stojíte za svým názorem a nejste schopni změnit směr svého života, i když Vám stávající situace nevyhovuje. Děláte si tím Váš život zbytečně těžký. Zde stačí uvědomění, že není důvod se bát zachovat se jinak. Vždy je lepší udělat ve svém životě jakoukoliv změnu. Cílem je, abyste nestagnovali a nečekali na jednom místě zbytečně dlouho. Někdy si můžeme nechat poradit a přijdeme tak možná na zajímavé možnosti a řešení.

Jak jste vybírali barvy?

Vypovídá o Vašem způsobu konání.

Aby se k sobě hodili – Snažíte se ve svém životě snoubit vše dohromady, aby veškeré činnosti dávali dohromady jasný celek. Váš život je jako zcela sladěné nástroje. Je úžasné Vás pozorovat při tvorbě, ale neměli byste být puntičkáři a perfekcionalisti. Pokud jimi jste, tak Vaše dílo může být životním skvostem, ale chybí Vám v životě radost, protože jste moc upnutí na skvělý výsledek. Ztrácíte tak lehkost, která přináší další inspiraci do života. Pokud také cítíte, že Vám chybí lehkost v životě, tak si uvědomte, že vše děláte jak nejlépe dovedete, nikdy ne lépe! Vrátí se Vám lehkost do života a pokud se něco nepovede, tak to přeci nevadí, život je hra a můžete vše dělat různými formami. Nikdo po Vás nechce, abyste byli dokonalí. Dokonalost neexistuje. Tak se opět u činnosti začněte radovat a užívat si ji.

Se zavřenýma očima – Vaše jednání je velmi intuitivní. Máte velmi dobře vyvinutou intuici. Je dobré ji používat i v reálném životě. Dokážete si ve všech směrech pomoci sami, protože se umíte zastavit a naslouchat potřebám své duše. Jen byste si občas měli ověřit, že k Vám opravdu promlouvá Vaše duše prostřednictvím srdce a nikoliv ego, které si touží uspokojit svoje potřeby.

Jak Vám přišli pod ruku – Vše necháváte volně plynout. Vaše heslo je přirozenost. Nemáte rádi vyvíjený tlak. Je skvělé, že se chováte přirozeně, ovšem dnešní společnost zatím moc nechápe tuto formu přirozenosti a tak je potřeba přijmout i fakt, že se někdy musíte držet stanovených termínů a času, který jste si domluvili. Jakýkoliv Váš odpor, který ucítíte, se stává také vyvíjeným tlakem, který nemáte přeci rádi. Pokud toto pochopíte, tak odpor zmizí a Vaše přirozenost tak může vyniknout i v činnostech, které jste díky Vašemu odporu nechtěli vykonávat.

Jak jste tvořili?

Vypovídá, jak nyní žijete.

Snažili jste se mít proces pod kontrolou – Svůj život máte rádi pod kontrolou. Snažíte se mít přehled a kontrolu nad vším, co děláte. Zkuste se trochu uvolnit a nechat okolnosti přirozeně plynout. Velmi se Vám uleví a objevíte volnost a pohodu, kterou dlouho hledáte.

Nechali jste vše plynout – Jste úžasně uvolnění a necháváte vše plynout podle aktuálních potřeb. Tímto přirozeným tokem může vzniknout ve Vašem životě skvost, který Vás může těšit jak v domácím prostředí, tak i v pracovním. Nezapomínejte ovšem na to, že ostatní lidi tuto schopnost mít nemusí. Je za potřebí některé činnosti plánovat, aby ostatní věděli, s čím mohou počítat.

Zlobili jste se na sebe za nepřesnosti – Proč se zlobíte na sebe za něco, co se Vám ve Vašem životě nepovede? Nikdo přeci není dokonalý. Dokonalost stojí mnoho energie. Není cílem tohoto života být dokonalý a skvělý v očích ostatních. Mnohem důležitější je, zda si život okolo sebe dokážete vychutnat s radostí, zda si dovolíte udělat chyby a umíte se jim také zasmát. Není důležitý jen výsledek, ale pocit z vykonané práce. Pokud se přijmete takoví, jací jste, velmi se Vám uleví a zjistíte, že ostatní Vás milují z Vaší podstaty a ne za Vaše výsledky.

Kreslení jste si užili – Život Vás baví a užíváte si ho. Jen tak dál. Život je hra a stojí za to si přeci pohrát. Hrajte si jako malé děti a mějte radost i z maličkostí. Zůstaňte přitom i tak pečlivý a zodpovědní. Takto si můžete život užít zodpovědně s radostí a lehkostí.

Jak jste pracovali s předlohou?

Vypovídá o tom, jakých možností a šancí ve svém životě využíváte a jak jste kreativní. Prozrazuje také, zda umíte využít pomoc z okolí a zda umíte pracovat s pomocnými prvky, které okolo sebe máte.

Změnili jste tvary podle sebe – Jste velmi tvůrčí. Vše si upravíte dle svých potřeb, což je velmi znamenité. Je velmi klíčové, abyste tuto schopnost podporovali. Tímto způsobem můžete přijít na velmi zajímavé řešení a objevíte neobjevené.  Ovšem v některých situacích je vhodnější kvůli okolí využít zaběhnutý koncept chování a řešení. Jinak se může stát, že Vám někdo nemusí vždy rozumět. Nenechte se ale strhnout a ve své kreativitě určitě pokračujte.

Předlohu jste upravili (např. rozdělili plochy na menší) – Velmi rádi si určujete směr, tempo práce a života sami. Máte rádi řád, který jasně určuje, kdy je třeba udělat potřebnou činnost. Neměli byste se nechat strhnout k tomu, že je potřeba udělat všechno a nejlépe teď a hned. Snažte se do všech činností vnést více lehkosti a více flexibility.

Rozšířili jste mandalu za její hranice – Zkoušíte svoje hranice, čeho jste schopni. Nedržíte se pouze standardů, ale zkoušíte nové možnosti. Jste soutěživí a dělá Vám dobře, když překonáváte sami sebe nebo cokoliv, co se dá ohodnotit nebo poměřit. Nemělo by to ovšem přejít do extrémního soutěžení. Pokud toto nedovolíte, tak se každou činností posunete o krok dál a budete úspěšní.

Dodrželi jste přesně tvary mandaly – Velmi rádi se držíte zaběhnutého konceptu. Je to dobré pro kolektiv, který okolo sebe máte, ale někdy by Vám prospělo, když byste byli více tvůrčí. Nechte promluvit více své nitro a snažte se věci dělat více intuitivně. Přinese Vám to jiný pohled na svět.

Dovolili jste si přetáhnout nebo dělat jiné chyby?

Vypovídá o tom, jak si sami dovolíte udělat v životě chybu nebo krok mimo vaši komfortní zónu(mimo zónu, kterou znáte, do prostředí, které neznáte). Nemá cenu se na sebe zlobit za nějakou chybku. Nikdo není dokonalý, tak proč vy byste měli být? Není špatné občas udělat něco nepředvídatelného, můžete se tím naučit mnohem více, než fungováním podle usedlého způsobu. Heslo: hrajte si v životě jako malé děti, občas nepředvídatelně.

Proč ano proč ne?

Odpovědí zjistíte, proč to tak máte nastavené.

Jaké myšlenky Vás během kreslení napadaly?
Během kreslení se mysl soustředí na objekt a tak může uvolnit důležité myšlenky, které jsou pro Váš život mnohdy klíčové. Kreslením se dostanete do zklidněného stavu podobnému stavu alfa. V tomto stavu k nám přichází nejvyšší poselství, které je zapotřebí si okamžitě poznamenat. Po vymalování mandaly se zamyslete, proč k Vám přišlo zrovna toto poselství a pokuste se ho promítnout co nejdříve do Vašeho života.
Pocity, které jste měli během kreslení?
Při kreslení Vám na povrch mohou vyplavat nejrůznější emoce a pocity. Tyto emoce se zároveň zrcadlí v mandale. Nechte tyto pocity a emoce volně plynout. Můžete si tak odstranit nejrůznější blokády, které Vás brzdí. Nemusíte si Vaše pocity zaznamenávat, stačí je nechat jen plynout. Kdybyste ovšem měli tu potřebu si je zapsat, zkuste přijít na to, proč se Vám při vymalovávání objevili a co Vám chtěli říci.
Líbí se Vám Vaše mandala? líbí x nelíbí

Vymalovaná mandala jen kopíruje Váš současný stav, s kterým jste spokojeni a líbí se Vám nebo naopak. Pokud dáte do vymalování mandaly ze sebe úplně vše, může vypovídat i celkově o tom, zda se Vám život, který žijete, líbí či nikoliv.

Líbí – Pokud se Vám Vaše mandala líbí, tak buďte rádi, protože jste současně spokojeni sami se sebou a svým konáním ve Vašem životě.

Nelíbí – Pokud se Vám Vaše mandala nelíbí, přijděte na to, co se Vám ve Vašem životě nelíbí. Může to být úplná maličkost. Ale i zde platí pravidlo, že maličkost není moc, ale maličkost je všechno.

Jak na Vás mandala působí jako celek?
Vaše odpověď na současně vymalovanou mandalu vypovídá o tom, jak sami sebe nyní vnímáte jako celek. Veškeré Vaše drobné činnosti dávají dohromady Vás – tedy Vaši celkovou osobnost. Celek se zároveň nějakým způsobem prezentuje, jak se tedy prezentujete současně vy?
Která barva v mandale převažuje?

Každá barva podle psychologie barev něco vyjadřuje. V níže přiložené tabulce zjistíte, co která barva vyjadřuje a jakým způsobem k nám promlouvá. Barvy si volíme dle naší nálady, která se může měnit. Proto tato mandala vyjadřuje pouze současný stav, který může kdykoliv změnit. Záleží pouze na Vás a Vašem aktuálním rozpoložení.

Co pro Vás tato mandala znamená? (Jaká tato barva podle Vás je?)

Vypovídá o tom, co znamenáte aktuálně sami pro sebe, jak si vážíte sami sebe a jak se vidíte v roli pozorovatele.

Která barva (nebo více barev barev) v mandale úplně chybí?

Zde jsou dva aspekty, jak si můžete zodpovědět tuto otázku.

Vadí mi, že v mandale chybí tyto barvy – Důkladně si prostudujte, co chybějící barvy podle psychologického výkladu vyjadřují, protože evidentně Vám něco z výkladu chybějících barev chybí ve Vašem životě. Je důležité si vypsat vše, co Vám chybí a začít s tím pracovat.

Nevadí mi, že v mandale chybí tyto barvy – Tak je to v nejlepším pořádku. Barvy, které chybí v mandale máte plně zpracované a není třeba se něčím znepokojovat.

Co pro Vás tato barva (barvy) znamenají?

Nejdříve si vypište, co pro Vás chybějící barva(y) znamenají! Zde postupujte jako u otázky číslo 16.

Vadí mi, že chybějící barva není v mandale – Pokud Vám to vadí, přečtěte si ve Vaší odpovědi, co pro Vás chybějící barva znamená. Přesně toto Vám chybí ve Vašem životě! Je důležité, co nejdříve sjednat nápravu a zahrnout to do Vašeho života.

Nevadí mi, že chybějící barvy nejsou obsahem mandaly – Vše je v pořádku. Co pro Vás má ve vašem životě váhu, máte a co nepotřebujete odkládáte. Gratulujeme!

Jak se po domalování cítíte?

Vypovídá o tom, zda si dovolíte uvolnit se a umíte relaxovat.

Unavení – Touto formou neumíte relaxovat, otázka je, zda jinou formou relaxovat umíte? Pokud ne, doporučujeme se to naučit, Pomůckou k naučení se správné relaxace je koncentrovat se pouze na svůj dech. Mysl tak může na chvíli vypnout a tělo může začít nabírat nové síly a regenerovat.

Plní sil – Skvělé, tato forma relaxace Vás vyloženě nabíjí a posiluje. Pouze si zkontrolujte, zda to umíte i v reálném životě. Pokud ne, snažte se tomuto stavu relaxace v každém dni alespoň na chvilku nějakou činností přiblížit.

Odpočatí – Úžasně si dokážete odpočinout, ale nenabíráte nové síly, které jsou potřeba k regeneraci. Proto by bylo vhodné, abyste k tomuto druhu relaxace přibrali takovou činnost, která Vás dobíjí.

Jinak – Sami si rádi hledáte jiné cesty. Vaše jedinečnost tkví v tom, že vše děláte jinak než ostatní. Pokud Vám to přináší slíbené ovoce, tak pokračujte dál. Pokud se Vám nedaří, tak by bylo dobré změnit formu Vašeho konání.

Co jste se o sobě dozvěděli?

Vypište si svá veškerá uvědomění, ať nepřijdou vniveč a posunou vás zase o krůček dál. Nevyužít tyto informace by byla věčná škoda, když už jste sami sobě věnovali to nejcennější a tím je čas a pozornost.

Klíč k psychologii barev

Období: 21.6. – 21.7.

Hlavní význam: uvědomění, poučení

Co daná barva dodává a v čem inspiruje:
Seberealizace, rozhodnost, optimismus, bdělost, osvobozuje, uvolňuje, povzbuzuje, harmonizuje, přináší uvolnění a soulad, podporuje veselost a otevřenost, moc.

Období: 22.7. – 21.8.

Hlavní význam: nadšení, úspěch

Co daná barva dodává a v čem inspiruje:
Úspěch, zadostiučinění, štěstí, sláva, síla, bohatství, dobrodružství, vyvolává pocit radosti a tepla, úroda, vyzývá k přebírání kompetencí, přátelství, tvorba.

Období: 22.8. – 23.9.

Hlavní význam: jistota, tradice

Co daná barva dodává a v čem inspiruje:
Rodina, touha spojená s domovem, členstvím, představou jistoty a tradic, barva vážná, zdrženlivá, mlčenlivá, solidní, střízlivá, pohostinná.

Období: 24.9. – 21.10.

Hlavní význam: síla, láska, vítězství

Co daná barva dodává a v čem inspiruje:
Přirozenost, vzrušení, energická až prudká síla, mocnost, láska, sex, nebezpečí, ochrana, opatrnost, vítězství, hluk, finance, životaschopnost.

Období: 22.10. – 20.11.

Hlavní význam: odvaha, energie

Co daná barva dodává a v čem inspiruje:
Vášeň, úsilí, zdravá láska, mocnost, krev, hluk, sláva, houževnatost, odvážnost, energičnost.

Období: 21.11. – 20.12.

Hlavní význam: něha, tvořivost

Co daná barva dodává a v čem inspiruje:
Vhled, něžnost, rozhled, sebeúcta, sebepoznání, básnění, soudnost, vnímavost, empatie, originalita, ladnost.

Období: 21.12. – 19.1.

Hlavní význam: intuice, naladění

Co daná barva dodává a v čem inspiruje:
Osudovost, tajemno, kouzlo, osobitost, snění, inspirace, naladění na sebe sama, elegance, představivost, přepych, melancholie, náročnost, intuitivnost, duchovní mistrovství.

Období: 20.1. – 19.2.

Hlavní význam: moudrost, klid

Co daná barva dodává a v čem inspiruje:
Vážná a klidná barva, hloubka, rozjímání, smutek, důstojnost, soudnost, dlouhý život, zkušenost, vyzrálost, barva dálek, mravnost, pravdivost.

Období: 20.2. – 19.3.

Hlavní význam: důvěra, snění

Co daná barva dodává a v čem inspiruje:
Víra, pochopení, přívětivost, ticho a touha, přijetí, soucit, očištění, úcta, proroctví, elegance, komunikace, pocta.

Období: 20.3. – 19.4.

Hlavní význam: objevování, otevřenost

Co daná barva dodává a v čem inspiruje:
Rovnováha, otevřenost, pružnost, praktičnost, pochopení, klid, utišení se, naleznutí pravdy, objevování, rovnováha.

Období: 20.4. – 20.5.

Hlavní význam: růst, druhý dech

Co daná barva dodává a v čem inspiruje:
Uklidňuje a chrání, omezuje, dobré materiální podmínky, prosperita, zdraví, duchovní vývoj, prosperita, plodnost, ideály.

Období: 21.5. – 20.6.

Hlavní význam: probuzení, život

Co daná barva dodává a v čem inspiruje:
Smysl pro život, veselost, změna, inteligence, přirozenost, nezávislost, učení všeho nového, přístupnost.

Období: neurčité

Hlavní význam: neutralita

Co daná barva dodává a v čem inspiruje: 
Pokora, neutralita, pracovitost.

Období: neurčité

Hlavní význam: čistota, oddanost

Co daná barva dodává a v čem inspiruje:
Nevinnost, čistota, nejistota, neurčitost, začátek, oddanost.

Období: neurčité

Hlavní význam: počátek i konec

Co daná barva dodává a v čem inspiruje:
Formálnost, počátek, ale zároveň konec všeho co je a existuje, strach, uzavřenost, magie, transformace.