O nás

Naším posláním je, aby se naši klienti i spolupracovníci posouvali v myšlení i v jednání. Zejména aby pochopili pravé hodnoty života. Pomáháme klientům prožívat a utvářet si život takový, jaký chtějí a ne takový jaký mají.

Společnost Sshanti vznikla tak, že s manželem podnikáme ve více oborech již řadu let a v některých společnostech vedeme tým lidí, aby se jim dařilo jak v osobním životě, tak i v podnikání. Jelikož lidí neustále přibývá a ptají se na nás na dotazy, které jsme si my sami museli před několika lety v podnikání i osobním životě vyřešit, tak jsme se v roce 2012 rozhodli založit společnost Sshanti s.r.o., která je k tomuto účelu určená.

Jelikož chceme, aby naše práce byla co nejefektivn jší a pomohla mnoho lidem, tak máme domluvené i další externí lektory, kteří nám pomáhají posouvat a obohacovat naše klienty a účastníky mnoha formami.

Vše je o pochopení sebe a práci na změně svých starých návyků za nové. S každým klientem pracujeme individuálně v osobní i pracovní rovině. Jelikož se osobní a pracovní život prolíná v každé situaci, tak je důležité najít mezi těmito oblastmi rovnováhu, po které někteří lidé touží již několik let. Jen neměli možnost nebo odvahu začít změnu u nejdůležitějšího člověka v životě, u sebe.

Pomáháme lidem najít nadhled nad danou situací a cestu k řešení. Samotné rozhodnutí a čin, který vede ke změně, je už na každém z nás.

Vše začíná rozhodnutím, že chceme žít podle svých představ a krok po kroku si začít uskutečňovat sny a touhy svého krásného života. Jen na nás samotných záleží, co opravdu chceme. Společnost Sshanti vás na této cestě bude podporovat a pomáhat.

Zaměřujeme se na to, aby si lidé prostřednictvím našich přednášek, konzultací, workshopů a zážitkových školení zkvalitnili či změnili svůj život k obrazu svému. K tomu, aby člověk zkvalitnil či změnil svůj život, musí nejprve změnit sebe – svůj úhel pohledu, svoje myšlení a zejména jednání.

Níže naleznete náš tým, který se podílí na fungování a rozvoji společnosti Sshanti.